UZŅĒMUMS FN-SERVISS – VIENS NO VADOŠAJIEM UZŅĒMUMIEM BALTIJĀ DARBA DROŠĪBAS JAUTĀJUMOS

fnserviss.lv speciālists drošibas jautajumosStimulēt drošu, aizsargātu ikdienu no vairākiem riskiem un negadījumiem, ieviest ideju par preventīvu domāšanu – tāda ir uzņēmuma FN-Serviss misija. Tā tiek veiksmīgi realizēta ar dažādu drošības aizsardzības pakalpojumu organizēšanu klientiem. Uzņēmuma FN-Serviss servisa klāstā iekļauti vairāku spektra pasākumi, konsultācijas un risinājumi, kas tiešā mērā saistīti ar darba drošību un aizsardzību, ugunsdrošības pasākumiem, kā arī drošības sistēmām, signalizācijām. Darbojoties vairāk nekā desmit gadus, FN-Serviss ir viens no līderiem drošības jautājumos Baltijā.

Kā viens no pakalpojumiem, ko piedāvā FN-Serviss, ir drošības sistēmu un signalizācijas sistēmu rekomendāciju izstrādāšana un ierīču uzstādīšana. Kā piemēram, ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, kuru ierīkošana ir samērā ieteicama objektos, kuros ir būtisks palielināts drošības līmenis. Bojājuma, ugunsgrēka gadījumā signalizācijas sistēmas kontrolpanelī ir iespējams korekti atrast bojājuma vai ugunsgrēka vietu, kas ir pateicoties katras iekārtas unikālajai adresei. Bez tam iespējams pieteikties kursiem 40 stundu apjomā – “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu montāža un apkalpošana”, kuru mērķis ir apmācīt atbildīgās personas veikt signalizācijas sistēmu remontu, apkopi. Kursu saturā vispārīgas tēmas, kā piemēram, iekārtu sertifikācijas kārtība, automātiskās ugunsaizsardzības signalizācijas pieņemšanas kontroles ierīces  u.c.

 Drošības sistēmu kompānija FN-Serviss piedāvā pieteikt bezrūpju komplektu ugunsdrošībā, kurā iekļauti ugunsdrošības kursi, atbildīgo personu apmācības. Bez tam ir iespēja pieteikt atsevišķus ar ugunsdrošību saistošus pakalpojumus. Lai būtu drošs par objekta ugunsdrošību un tā stāvokļa novērtējumu attiecībā pret normatīvajiem aktiem, regulāri vajadzīgs veikt objekta uzraudzību. Arīdzan profesionāli ar darba aizsardzību saistīti pakalpojumi dos iespēju uzņēmumā atbildīgajiem cilvēkiem saņemt efektīvu un darbībā svarīgu informāciju.

Zināms, ka ikviena uzņēmuma kapitāls ir droši darba apstākļi un darbspējīgi darbinieki, konkrēti tāpēc darba aizsardzība ir viena no nozarēm, kur FN-Serviss klientiem piedāvā pakalpojumus. Kā viens no vairākiem pakalpojumiem ir tieši darba aizsardzības kursi darba drošības speciālistam, kuru procesā tiek iegūtas zināšanas obligātajos darba aizsardzības pamatjautājumos: vispārīgajos darba aizsardzības jautājumos, viss par normatīvajiem aktiem, darba vides risku iespaidu, to novērtēšanu un iespējamo novēršanu. Darba aizsardzības kursu ilgums ir 40 un 60 stundas – atkarībā no kursu nozares specifikas (kursi bīstamajām nozarēm un pamatlīmeņa kursi). FN-Servisa mājaslapā ir apkopoti visi piedāvātie pakalpojumi un to cenas. Pieteikt dalību apmācībām un instruktāžām, kā arī pieteikt konkrētu pakalpojumu var gan uzņēmuma mājaslapā, gan sazinoties ar FN-Serviss speciālistiem telefoniski. Droša, sakārtota un pasargāta ikdiena – tāda ir FN-Serviss misija.

Comments are closed.