RŪPĒJIES PAR DROŠĪBU SAVĀ UZŅĒMUMĀ KOPĀ AR FN-SERVISS KOMANDU!

fnserviss.lv par drošībuLai rūpētos ne tikai par uzņēmuma efektīvu darbību, bet arī par drošu darba vidi tā darbiniekiem, jāmeklē efektīvi risinājumi.
Ja Jūsu uzņēmumā ir aktuāli darba vides riska faktori un to novērtēšana, sistēmas organizēšana, darba vides iekšējā uzraudzība un citi līdzīgi pakalpojumi, svarīgi izvēlēties zinošu šo pakalpojumu sniedzēju.
Viens no vadošajiem uzņēmumiem drošības jomā Baltijā ir Fn-Serviss. Šī uzņēmuma darbības sfēras – ugunsdrošība, drošības sistēmas, kā arī darba aizsardzība. Būtiski, ka Fn-Serviss speciālisti izveidos un veiks tieši konkrētā uzņēmuma darbības specifikai piemērotos darba aizsardzības pasākumus.
Fn-Serviss piedāvātie darba aizsardzības pakalpojumi ietver gan dažādu veidu ieteikumus, gan vizītes , gan konsultācijas par nepieciešamo aprīkojumu, kā arī par darba tiesiskajām attiecībām un organizatoriskajiem jautājumiem. Atkarībā no konkrētā uzņēmuma specifikas tiek veikta darba vides risku novērtēšana, darba vides iekšējā uzraudzība, drošības zīmju noteikšana, kā arī noteiktas citas aktivitātes.
Būtisks uzņēmuma drošības faktors ir ugunsdrošība, tāpēc Fn-Serviss sniedz profesionālas konsultācijas arī šajā jomā. Tajās ietverti šādi pakalpojumi: objektu ugunsdrošības audits , valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto pārbaudes aktu izskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, nepieciešamā ugunsdzēsības inventāra daudzuma aprēķināšana un to atrašanās vietu noteikšana, ugunsaizsardzības sistēmu projektu caurskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, un konsultācijas par ugunsdrošības normatīvajiem aktiem un standartiem. Tāpat klientiem tiek nodrošināta arī atbilstoša ugunsdrošības signalizācija.

FN-SERVISS PIEDĀVĀJUMĀ ARĪ DARBA DROŠĪBAS KURSI
Ja uzņēmumā nepieciešams kvalificēts darba aizsardzības speciālists, noteikti noderēs Fn-serviss rīkotie darba aizsardzības kursi. 60 stundu kursos “Darba aizsardzībā” speciālisti apgūst zināšanas par svarīgākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem: vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu. Kursos apgūtās zināšanas ir pietiekamas darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai uzņēmumā, kas no darba vides risku viedokļa nav uzskatāms par bīstamu. Darba drošības kursi -laba iespēja iegūt jaunas zināšanas un uzreiz pielietot tās praksē.
Ja jāatjauno vai jāuzstāda ugunsdrošības signalizācija, FN-serviss piedāvā 2 veidu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas: vai nu konvencionālās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas vai adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas.
Piemēram, konvencionālās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas vēlams uzstādīt nelielos objektos. Šīs signalizācijas iekārtas pamatprincips ir, ka ugunsdzēsības signalizācijas detektori tiek sadalīti pa zonām , kas ļauj ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā identificēt zonu, kurā ir ugunsgrēks vai bojājums. Savukārt adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas rekomendē uzstādīt objektos, kur jāuzstāda liels skaits ugunsdzēsības signalizācijas detektoru . Būtiski arī, ka automātiskās ugunsdzēsības drošības sistēmas ir viens no būtiskākajiem argumentiem pie apdrošināšanas prēmijas samazinājuma.
Civilā aizsardzība un tās plāns – vēl viena būtiska lieta, kas saskaņā ar likumu, ir obligāta prasība daudzos uzņēmumos. Vajadzības gadījumā šī plāna izstrādi veiks Fn-Serviss komanda! Ielūkojieties Fnserviss.lv piedāvājumā, kas pēc vajadzības Jūsu uzņēmumā veiks visus darba aizsardzības pasākumus!

Comments are closed.