MĀCIES NO JEBKURAS VIETAS, KUR IR PIEEJA INTERNETAM

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola, labākā vidusskola RīgāRīgas 1. tālmācības vidusskola organizē apmācības eksternātā, kas nozīmē pilnībā patstāvīgu mācīšanos. Apmācības attālināti tālmācības vidusskolā garantē, ka var neapmeklēt skolu un tikai 1 gada laikā apgūt vidusskolas programmu, veiksmīgi nokārtojot starpatestāciju un beigu atestāciju. Tālmācības vidusskola piedāvā mācību programmu, kas mācību procesu padara daudz produktīvāku un ērtāku arī pašam skolēnam. Pabeidzot skolu tiek izsniegts dokuments par vidējās izglītības iegūšanu, kas ir atzīts visās pasaules valstīs. Rīgas pirmā tālmācības visdusskola uzņem skolēnus pēc sestās klases, bet uz skolu var arī pāriet, mācoties 7. – 12.klasē, katrā laikā un mācību mēnesī. Visi mācību kursi, kurus skolēns ir apguvis jau iepriekš, tiks ieskaitīti. Tikmēr mācību programmu skolēns turpinās apgūt tā, kā viņam ir ērtāk, jebkur, kur var piekļūt internetam.

Mācību sākumā skolēns saņem pieeju no tālmācības sistēmas, kurā norisinās informācijas apmaiņa tiešsaistē. Tajā iespējams iegūt svarīgākos mācību materiālus un jautājumus pašmācībai. Mācību laikā “virtuālā” klase Internetā (iekšējā čatā, forumā, Skype) var sazināties ar skolotājiem un, ja ir vajadzība, klātienē var ierasties uz konsultācijām. Eksternāts ļauj apvienot tālmācību ar darbu vai mācībām citās skolās. Rīgas 1. tālmācības vidusskola ( http://www.r1tv.lv/ ) apmācību gaitā piedāvā skolēniem video lekcijas, tāpēc tās var noskatīties atkārtoti, izlasīt pasniedzēja komentārus vai parunāt ar viņu klātienē, atnākot uz skolu uz konsultāciju.

Mācības tiešsaistē – nozīmīgākie ieguvumi: * Vienkāršs mācību process, izdevība mācīties pašam organizējot savu laiku no jebkuras vietas, kur var piekļūt internetam; * Vajadzības gadījumā parasti ir iespēja nākt uz konsultācijām pie skolotāja klātienē; * Tālmācības skola un viņu sniegtais apmācību process ir daudz interesantāks nekā monotonas mācības klasēs; *Iespēja mācīties attālināti un pabeigt mācības viena mācību gada laikā; * Tālmācības izglītība nozīmē, ka iespējams ne tikai iziet vidusskolas programmu, bet arī attīstīt darba iemaņas internetā, kas derēs arī turpmākajā nākotnē.

Tālmācība bez šaubām ir nākotne un visā pasaulē parādās arī pirmās virtuālās skolas. Rīgas 1. tālmācības vidusskola šo jaunumu ienes arī Latvijas izglītības sistēmā. Šādā mācību procesā iegūta izglītība iemāca ne vien vajadzīgās zināšanas, bet iemāca organizēt laiku un orientēties online.

Comments are closed.