DARBA AIZSARDZĪBAS, DROŠĪBAS KURSI, UGUNDROŠĪBAS DOKUMENTĀCIJAS PĀRBAUDE!

fnserviss.lv ugunsdrošībaSekmēt drošu, pasargātu ikdienu no dažādiem riskiem, ieviest ideju par preventīvu domāšanu – šādi tiek definēta drošības sistēmu uzņēmuma FN-Serviss misija. To realizē ar vairāku pakalpojumu piedāvāšanu uzņēmumiem, kam aktuāls jautājums par sakārtotu ikdienu un drošiem darba apstākļiem. Kompānijas FN-Serviss pakalpojumu piedāvājumā iekļauti dažāda spektra pasākumi, speciālistu konsultācijas un risinājumi, kas saistīti ar darba drošību un aizsardzību, ugunsdrošības pasākumiem, kā arī drošības sistēmām, signalizācijām. 10 gadu ilgajā pastāvēšanas laikā drošības sistēmu firma FN-Serviss ir viens no līderiem drošības jautājumos Baltijā. Bez tam tirgus daļa ir augusi ne tikai vienā pakalpojumā, bet gan visos piedāvātajos pakalpojumos, arīdzan darba aizsardzības nozarē.

FN-Serviss / http://fnserviss.lv/ / piedāvātajos pakalpojumos iekļauta signalizācijas un drošības sistēmas kompleksu rekomendāciju izveidošana un iekārtu ierīkošana. Turklāt iespējams apmeklēt 40 stundu kursus “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu montāža un apkalpošana”, kuru mērķis ir apmācīt atbildīgās personas paveikt signalizācijas sistēmu remontu, apkopi.

Vai zini uzņēmumā ir ļoti svarīgs ugunsdrošībā saskaņā ar valsts likumdošanu? Uzņēmums FN-Serviss klientiem piedāvā izvēlēties bezrūpju komplektu ugunsdrošībā, kurā ietverti ugunsdrošības kursi, atbildīgo personu apmācības. Bez tam ir iespējams pieteikt atsevišķus ar ugunsdrošību saistītus pakalpojumus. Lai būtu drošs par objekta ugunsdrošību un tā stāvokļa novērtēšanu attiecībā pret normatīvajiem aktiem, regulāri nepieciešams apsekot objektu. Ekspluatācijā esošo objektu ugunsdrošības stāvokļa saskaņu Latvijā reglamentē kā Ugunsdrošības noteikumi, tā arī Eiropas un Latvijas. FN-Serviss klientiem piedāvā ugunsdrošības instruktāžas un ugunsdrošības sistēmu variantu izstrādāšanu. Tāpat arī profesionāli ar darba aizsardzību saistīti pakalpojumi sniegs iespēju uzņēmumā atbildīgajām personām saņemt kvalitatīvu un darbībā svarīgu informāciju.

Darba drošība un aizsardzība ir viena no nozarēm, kur drošības speciālists – uzņēmums FN-Serviss – klientiem piedāvā pakalpojumus. Ikvienam darba aizsardzības speciālistam ir jāapmeklē kursi, kuros saņems pamatzināšanas darba aizsardzības sfērā. FN-Servisa mājaslapā ir apkopoti visi kompānijas piedāvātie pakalpojumi un izcenojumi. Pieteikt dalību kursiem un instruktāžām var gan tieši mājaslapā, gan kontaktējoties ar FN-Serviss speciālistiem pa telefonu 67556799. Droša, sakārtota un pasargāta ikdiena – tāda ir FN-Serviss misija.

Comments are closed.